Hlavná » základy
Prečo ľudia veria v konšpiračné teórie
Prečo ľudia veria v konšpiračné teórie

V posledných rokoch narastal záujem o to, prečo ľudia veria v konšpiračné teórie. Posledné kontroverzné príklady takýchto teórií zahŕňajú presvedčenie, že teroristické útoky a masové streľby boli predstavené udalosťami organizovanými vládou USA. Medzi ďalšie príklady patrí presvedčenie, že farmaceutický priemysel úmyselne šíri choroby alebo že vakcíny spôsobujú choroby skôr ako im predchádzať. Aj keď sa môže zdať, že tieto názory sú zr

Čítať Ďalej»Príčiny a liečba poruchy reaktívneho pripojenia
Príčiny a liečba poruchy reaktívneho pripojenia

Dojčatá sa spájajú s dospelými, ktorí im poskytujú dôslednú a láskyplnú starostlivosť. Spoznávajú dospelých, ktorí ich chránia, a upokojujú ich, keď sa cítia stresovaní. Vo väčšine prípadov rozvíjajú zdravé pripútanosti k svojim primárnym opatrovateľom, ako sú ich rodičia, poskytovatelia dennej starostlivosti alebo možno starí rodičia, ktorí sú veľmi zapojení. Ale niekedy sa deti snažia vytvoriť zd

Čítať Ďalej»Charakteristika duševného zdravia
Charakteristika duševného zdravia

Definovať duševné choroby bolo vždy ľahšie ako definovať duševné zdravie. V Spojených štátoch je americká psychiatrická asociácia tradične organizáciou, ktorá definuje duševné poruchy (počnúc rokom 1917, keď bola známa ako Asociácia lekárskych supervízorov amerických ústavov duševne chorých). Nedávno mnohí uznali, že duše

Čítať Ďalej»Ako sa stať informovaným spotrebiteľom psychologického výskumu
Ako sa stať informovaným spotrebiteľom psychologického výskumu

Či už si to uvedomujete alebo nie, pravdepodobne ste v určitom okamihu boli spotrebiteľom psychologického výskumu. Takmer každý deň sa nové správy o zisteniach najnovších psychologických štúdií vysielajú v televízii, tlačia v novinách, zdieľajú na sociálnych sieťach alebo senzujú na talkshow. Stačí si vziať akýkoľvek

Čítať Ďalej»Ako funguje Placebo efekt v psychológii
Ako funguje Placebo efekt v psychológii

Myseľ môže mať silný vplyv na telo a v niektorých prípadoch dokonca môže pomôcť telu liečiť. Myseľ vás niekedy môže oklamať, aby si myslela, že falošná liečba má skutočné terapeutické výsledky, jav, ktorý sa nazýva placebo efekt. V niektorých prípadoch môžu tieto miesta pôsobiť dostatočne silne, aby napodobňovali účinky skutočného lekárskeho ošetrenia. Účinok placeba je však oveľa viac než len

Čítať Ďalej»Ako funguje reduktizmus v psychológii?
Ako funguje reduktizmus v psychológii?

Redukcionizmus je psychologická teória zameraná na redukciu komplexných javov na ich najzákladnejšie časti. Často je v protiklade s holizmom, ktorý sa zameriava na pohľad na veci ako celok. Účelom redukcionizmu je zjednodušiť psychologické udalosti a procesy tak, že sa pozrieme na ich najmenšie prvky, čím „zredukujeme“ niečo najzložitejšie na najjednoduchšie. Tieto dva prístupy sú čas

Čítať Ďalej»Čo je to psychológia Gestalt?
Čo je to psychológia Gestalt?

Gestalt psychológia je škola myslenia, ktorá sa zameriava na ľudskú myseľ a správanie ako celok. Keď sa snažíte zmysel sveta okolo nás, gestaltská psychológia naznačuje, že sa nezameriavame iba na každú malú zložku. Namiesto toho majú myseľ tendenciu vnímať objekty ako súčasť väčšieho celku a ako prvky zložitejších systémov. Táto psychologická škola hrala

Čítať Ďalej»Prehľad psychológie
Prehľad psychológie

Psychológia je široké pole, ktoré zahŕňa štúdium ľudského myslenia, správania, rozvoja, osobnosti, emócie, motivácie a ďalších. Získanie bohatšieho a hlbšieho porozumenia psychológie môže ľuďom pomôcť získať informácie o ich vlastných konaniach a lepšie porozumieť ostatným. Čo je psychológia "> Ps

Čítať Ďalej»8 Základné psychologické fakty, ktoré potrebujete vedieť
8 Základné psychologické fakty, ktoré potrebujete vedieť

Psychológia je pre mnohých ľudí zdrojom fascinácie az dobrého dôvodu. Tým, že sa ľudia dozvedú viac o základoch ľudskej mysle a správania, dokážu lepšie porozumieť sebe a ostatným. Psychológovia tiež zohrávajú dôležitú úlohu v systéme zdravotnej starostlivosti tým, že pomáhajú jednotlivcom, ktorí majú problémy s duševným zdravím, vykonávajú psychoterapiu, skúmajú rôzne možnosti liečby a učia pacientov, ako efektívne liečiť svoje príznaky. Pre niektorých ľudí je záujem o psychológiu podp

Čítať Ďalej»Ako experimentálne psychológia študuje správanie
Ako experimentálne psychológia študuje správanie

Aké faktory ovplyvňujú správanie a myšlienky ľudí "> Prehľad Prečo ľudia robia veci, ktoré robia? Aké faktory ovplyvňujú vývoj osobnosti? A ako naše správanie a skúsenosti formujú našu postavu? Toto je len niekoľko otázok, ktoré psychológovia skúmajú, a experimentálne metódy umožňujú vedcom vytvárať a empiricky testovať hypotézy. Štúdiom takýchto otázok môžu vedc

Čítať Ďalej»Ako sa aplikovaný výskum používa v psychológii
Ako sa aplikovaný výskum používa v psychológii

Aplikovaný výskum znamená vedecké štúdium a výskum, ktorý sa snaží vyriešiť praktické problémy. Tento typ výskumu zohráva dôležitú úlohu pri riešení každodenných problémov, ktoré majú často dopad na život, prácu, zdravie a celkovú pohodu. Aplikovaný výskum sa používa na nájdenie riešení každodenných problémov, vyliečenie chorôb a vývoj inovatívnych technológií. Aplikovaný výskum vykonáva mnoho rôznych druh

Čítať Ďalej»Americká psychologická asociácia v USA
Americká psychologická asociácia v USA

Americká psychologická asociácia (APA) je najväčšou odbornou a vedeckou organizáciou psychológov v Spojených štátoch. APA sídli vo Washingtone, DC a má viac ako 130 000 členov. Členstvo v PCD sa neobmedzuje iba na vedcov alebo klinikov; zahŕňa to aj pedagógov a študentov psychológie. Čo robí Americká p

Čítať Ďalej»Prehľad psychológie pre začiatočníkov
Prehľad psychológie pre začiatočníkov

Psychológia je štúdium ľudskej mysle a správania. Zatiaľ čo skúmanie týchto dvoch predmetov siaha tisíce rokov, formálna vedecká psychológia je v skutočnosti dosť mladá. Na konci osemnásteho storočia Wilhelm Wundt vytvoril prvé experimentálne laboratórium venované študijnej psychológii, oficiálne označujúce začiatok psychológie ako disciplínu oddelenú od filozofie a fyziológie. Ak ste nováčikom v štúdiu psyc

Čítať Ďalej»Čo sa stane vášmu telu, keď uvažujete?
Čo sa stane vášmu telu, keď uvažujete?

Čo sa stane s vašim telom, keď premýšľate? Možno si myslíte, že je to jednoduchá otázka, na ktorú treba odpovedať: myšlienka sú iba slová v mozgu, ktoré spôsobujú, že niečo urobíte, však? V skutočnosti táto otázka trápi vedcov po celé desaťročia a presná odpoveď je stále niečo, čo je predmetom výskumu. Z tohto dôvodu to nie je niečo, čo

Čítať Ďalej»Faktory, ktoré vedú k agresii
Faktory, ktoré vedú k agresii

V psychológii sa výraz agresia vzťahuje na celý rad správania, ktoré môžu viesť k fyzickému aj psychickému poškodeniu seba, iných alebo objektov v prostredí. Tento typ správania sa sústreďuje na poškodzovanie inej osoby, či už fyzicky alebo duševne. Môže to byť znak základnej poruchy duševného zdravia, poruchy užívania návykových látok alebo lekárskej poruchy. Formy agresie Agresia môže mať

Čítať Ďalej»Úloha katarzie v psychológii
Úloha katarzie v psychológii

Katarzia je emocionálne prepustenie. Podľa psychoanalytickej teórie je toto emocionálne prepustenie spojené s potrebou zmierniť konflikty v bezvedomí. Napríklad, stres v pracovnej situácii môže spôsobiť pocity frustrácie a napätia. Namiesto nevhodného odvetrávania týchto pocitov môže jednotlivec namiesto toho tieto pocity uvoľniť iným spôsobom, napríklad prostredníctvom fyzickej aktivity alebo inej činnosti znižujúcej stres. Význam katarzie Samotný výr

Čítať Ďalej»Skinner Box alebo Komora pre kondicionovanie
Skinner Box alebo Komora pre kondicionovanie

Skinnerova škatuľka, tiež známa komora na kondicionovanie operátorov, je uzavreté zariadenie, ktoré obsahuje tyč alebo kľúč, ktorý zviera môže stlačiť alebo manipulovať s cieľom získať jedlo alebo vodu ako druh výstuže. Táto skrinka, vyvinutá spoločnosťou BF Skinner, mala tiež zariadenie, ktoré zaznamenalo každú reakciu poskytnutú zvieraťom, ako aj jedinečný rozvrh zosilnenia, ktorému bolo zvieraťu pridelené. Skinner bol inšpirovaný vytvoriť sv

Čítať Ďalej»Vytváranie dobrej hypotézy pre vedecký výskum
Vytváranie dobrej hypotézy pre vedecký výskum

Hypotéza je predbežný údaj o vzťahu medzi dvoma alebo viacerými premennými. Je to špecifická, preukázateľná predpoveď o tom, čo sa v štúdii očakáva. Napríklad štúdia, ktorá sa zameriava na vzťah medzi nedostatkom spánku a výkonnosťou testu, môže mať hypotézu, ktorá uvádza: „Táto štúdia je určená na posúdenie hypotézy, že ľudia trpiaci nedostatkom spánku budú v teste vykonávať horšie výsledky ako jednotlivci, ktorí nespia. zbavený. " Pozrime sa bližšie na to, ako sa

Čítať Ďalej»Druhy zasahovania do psychológie
Druhy zasahovania do psychológie

Rušenie je jedna teória, ktorá vysvetľuje, ako a prečo k zabudnutiu dochádza v dlhodobej pamäti. Rušenie je jav pamäti, v ktorom niektoré spomienky narúšajú získavanie ďalších spomienok. V zásade dochádza k rušeniu, keď niektoré informácie sťažujú vyvolanie podobného materiálu. Podobné spomienky súťažia,

Čítať Ďalej»Dôležitosť odolnosti
Dôležitosť odolnosti

Odolnosť dáva ľuďom psychologickú silu na zvládanie stresu a ťažkostí. Je to mentálny rezervoár sily, na ktorý sa ľudia môžu odvolávať v čase, keď ich musia nosiť bez toho, aby sa rozpadli. Psychológovia sa domnievajú, že odolní jednotlivci sú schopní lepšie zvládnuť takú nepriazeň a po katastrofe si znovu vybudovať život. Riešenie zmeny alebo straty je

základy